Dochodzenie należności i Windykacja

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w dochodzeniu roszczeń finansowych na rzecz osób prawnych jak i Klientów Indywidualnych. Działamy na terytorium całego kraju. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie koordynować postępowania egzekucyjne również na terenie Unii Europejskiej.

W sytuacji gdy Naszym Klientom nie udało się w sposób polubowny odzyskać należności, występujemy na drogę powództwa cywilnego przeciwko dłużnikowi. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego prowadzimy postępowanie egzekucyjne.

Zapraszamy do kontaktu.