Pozew z OC przeciwko Gefion

Ze względu na pojawiające się zapytania o to jak postępować w sporze z firmą Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze informujemy, że osoby poszkodowane przez posiadaczy polis OC komunikacyjnego w firmie Gefion, mogą kierować ewentualne pozwy przeciwko tej firmie do sądu polskiego.

Pozywamy spółkę Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze, pozew doręczamy natomiast na adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce czyli Crawford Polska Sp. z o.o.

Pozew składamy do sądu polskiego właściwego według miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej lub miejsca zdarzenia. Powód nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów.

Informujemy również, że powyższe stanowisko zaaprobowane zostało przez Rzecznika Finansowego.