Obsługa prawna Firm i Spółek

Prowadząc obsługę prawną firm Kancelaria adwokat Magdaleny Staniek zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. W zależności od potrzeb świadczymy stałą obsługę lub doraźne doradztwo przy konkretnych projektach. Jeśli wymaga tego sytuacja współpracujemy również z prawnikami specjalizującymi się w danej gałęzi prawa, w tym z doradcą podatkowym.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

 • kompleksową obsługa przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego,
 • zakładania oraz przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • doradztwo dla sklepów internetowy (e-commerce),
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej,
 • przygotowanie i opiniowanie umów;
 • reprezentację w trakcie negocjacji biznesowych,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi/arbitrażowymi,
 • windykację należności,
 • bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • wprowadzanie procedur w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • kompleksową obsługę w zakresie RODO,
 • obsługę w zakresie spełnienia wymogów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dla młodych przedsiębiorców i tzw. stratup-ów jesteśmy w stanie zaproponować bardzo korzystne warunki stałej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.

Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: CoolBrand.pl