Prawo Rodzinne

Prawo rodzinneKancelaria adwokacka Magdaleny Staniek prowadzi wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego, a doświadczeni prawnicy zajmują się nimi kompleksowo. Wiemy, że kluczem do sukcesu jest zrozumienie potrzeb Klienta. Cierpliwie słuchamy, a następnie uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy stronami. Reprezentujemy też naszego Klienta i bronimy jego interesów w trakcie postępowania mediacyjnego i sądowego.

Zagadnienia związane z prawem rodzinnym nie należą do najłatwiejszych. Dlatego zespół naszej kancelarii jest konsekwentny, odpowiedzialny i rzetelny. Co ważne, każdego Klienta traktujemy z empatią. Obszarem naszej bieżącej działalności jest Wrocław i tereny województwa dolnośląskiego, jednak jesteśmy gotowi prowadzić sprawy również w całej Polsce.

Pełna obsługa prawna postępowań prawa rodzinnegoZakres usług, jakie świadczymy w ramach praktyki zawodowej, jest bardzo szeroki. Oferujemy:

• konsultacje i porady prawne,
• reprezentowanie Klientów przed właściwymi sądami, urzędami i instytucjami,
• udział w negocjacjach między stronami i postępowaniach mediacyjnych,
• sporządzanie niezbędnych pism, w tym pozwów (np. o rozwód lub alimenty) i wniosków (np. o uregulowanie kontaktów z małoletnim lub o ubezwłasnowolnienie),

Udzielamy wsparcia w omówionych poniżej zagadnieniach prawa rodzinnego.

• Kwestie prawne związane z zawarciem i ustaniem małżeństwa oraz definiowaniem małżeńskich ustrojów majątkowych. Najczęściej występujące w tym obszarze sprawy to separacje, rozwody i podziały majątków.
• Problematyka pokrewieństwa i powinowactwa, m.in. ustalenie pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, a także alimenty (określenie obowiązku alimentacyjnego) i kwestie związane z przysposobieniem dziecka.
• Zagadnienia opieki i kurateli. Należy do nich określenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, precyzowanie instytucji kurateli oraz opieki nad małoletnimi i osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

W każdej z powyższych spraw pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Zapraszamy do kontaktu.

Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: CoolBrand.pl