Sprawy karne i karno-skarbowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych. Zajmujemy się  obroną w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i o wykroczenia. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone oraz osoby działające w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego czy powoda cywilnego.

Naszym Klientom pomagamy również w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, m.in.:

  • o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • odroczenie wykonania kary,
  • przerwę w wykonywaniu kary,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności.

Sprawy karne i karno-skarbowe


Prawo definiuje liczne przestępstwa, a wiele z nich prowadzi do wszczęcia postępowania karnego lub karnego skarbowego. Kolejnym krokiem jest postawienie zarzutów, które może prowadzić do wystąpienia określonych konsekwencji karnych.

Kancelaria adwokacka Magdaleny Staniek świadczy pełną pomoc obrończą w sprawach karnych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone oraz osoby działające w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego czy powoda cywilnego.

Nasz adwokat we Wrocławiu wykorzystuje szereg uprawnień przysługujących obrońcy, aby jak najlepiej pomóc Klientom. Udzielamy kompleksowego wsparcia już na początkowym etapie dochodzenia i uczestniczymy we wszystkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania, do których jako obrońcy – zgodnie z prawem – mamy dostęp.

Pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego


Po wydaniu przez sąd ostatecznego i prawomocnego wyroku kara musi być prawidłowo wyegzekwowana. Z tego tytułu wszczyna się postępowanie karne wykonawcze, które ma traktować osobę skazaną z poszanowaniem jej godności.

Ponieważ zagadnienia te są jedną z naszych specjalizacji, pomagamy Klientom w kwestiach natury prawa karnego wykonawczego. Do najczęściej występujących spraw należą postępowania dotyczące:

• odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
• odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
• przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
• warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
• umorzenia grzywny.

Obrona w postępowaniach karno-skarbowych


Jeśli chodzi o sprawy karno-skarbowe we Wrocławiu, bronimy interesów naszych Klientów, gdy stawiane są im zarzuty związane z:

• uchylaniem się od obowiązku podatkowego,
• niewpłacaniem podatku pobranego,
• dochodzeniem bezpodstawnego zwrotu podatku,
• podaniem nieprawdziwych danych w zeznaniach podatkowych,
• nieprowadzeniem ksiąg lub prowadzeniem ich w sposób nierzetelny bądź wadliwy,
• nierzetelnym dokumentowaniem rachunków i faktur,
• pozornym bankructwem,
• utrudnianiem organom podatkowym kontroli,
• działaniem sztucznym, sprzecznym w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Powyższa lista bynajmniej nie jest kompletna. To zaledwie przykłady zarzutów pojawiających się w sprawach karnych we Wrocławiu. Nie sposób wymienić przykłady wszystkich czynów, które prowadzą do wszczęcia postępowania. Jednak w każdej sytuacji jesteśmy gotowi, aby bronić Klientów naszej kancelarii adwokackiej.

Nasz zespół tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, dlatego z pełnym przekonaniem reprezentujemy Klienta w trakcie postępowania karnego, karno-skarbowego i o wykroczenie.

Zapraszamy do kontaktu.

Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: CoolBrand.pl