Wpisy

Prezydent podpisał tzw. Tarczę antykryzysową

Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową. Są to trzy ustawy:

 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (U.2020.568 z dnia 2020.03.31);
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (U.2020.569 z dnia 2020.03.31);
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (U.2020.567 z dnia 2020.03.31)

Pomoc w postaci zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców jest już pewna. Czytaj więcej na http://adwokatstaniek.pl/tarcza-antykryzysowa-zwolenienie-ze-skladek-zus/

Tarcza przewiduje m.in.:

 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom przyjmowania towaru i rozładowywania go w niedziele objęte zakazem handlu;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.

Większość przepisów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ministerstwo finansów informuje, że trwają pracę nad kolejną specustawą, która ma pomóc przetrwać przedsiębiorstwom.

Jeśli potrzebują Państwo pomoc przy korzystaniu z wprowadzonych rozwiązań zapraszamy do kontaktu.

Tarcza antykryzysowa. Zwolnienie ze składek ZUS – dla kogo i na jaki okres?

Polski Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową. Jednym ze sposobów Rządu na poradzenie sobie ze skutkami gospodarczymi pandemii Covid-19 jest zwolnienie mikroprzedsiębiorstw z obowiązku opłacania składek ZUS.

Ulga dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz firm zatrudniających do 9 pracowników, które założone zostały przed 1 lutego 2020 r.

Przez okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj) składki za przedsiębiorcę oraz jego pracowników opłacane będę ze środków Skarbu Państwa.

Z tego rozwiązania skorzystać będę mogli przedsiębiorcy z przychodem do 15.681,00 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

Wnioski do ZUS można składać do 30 czerwca 2020 r. Ważne jest aby przedsiębiorca starający się o zwolnienie oświadczył, że jego przychód w lutym 2020 r. nie przekroczył 15.681,00 zł.

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Pomoc dla przedsiębiorców.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19 oraz wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego nasza Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów pojawiających w bieżącym funkcjonowaniu firm.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące np.:
prawa pracy (możliwość pracy zdalnej, badanie stanu zdrowia pracowników, przymusowy urlop, objęcie pracownika kwarantanną, uprawnienia pracownicze, jak przygotować odpowiednie zarządzenia, wytyczne dla pracowników, etc.);
ochrony danych osobowych (procedury, badanie stanu zdrowia, zbieranie oświadczeń o podróżach pracowników);
prawa umów (umowna klauzula siły wyższej, odszkodowania i kary umowne, terminowość dostaw, renegocjacje warunków, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń u ubezpieczyciela);
odroczenia płatności należności publicznoprawnych i/lub należności z umów

zapraszamy do kontaktu.

Kompleksową obsługę świadczymy za pomocą środków porozumiewania się na odległości (mail, telefon, wideokonferencja).