Kolejne wątpliwości po Uchwale SN z 7 maja 2021 r. sygn. akt III CZP 6/21
7 maja, 2021

7 maja 2021 r. siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydał uchwałę w sprawie III CZP 6/21 :

  1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
  2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

Niestety po raz kolejny SN nie odpowiedział na wszystkie nurtujące frankowiczów oraz prawników pytania. Co ciekawe, pierwotnie uchwała miała zostać opublikowana na stronie internetowej SN, jednak w dniu jej wydania zmieniono decyzję i odczytano uchwałę publicznie, jednocześnie zdecydowano się na transmisję online na facebookowym profilu SN.

SN po raz kolejny potwierdził zasadność teorii dwóch kondykcji oraz brak związania klauzulami abuzywnymi od początku umowy. Jedynie następcza świadoma zgoda konsumenta na takie postanowienie może przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.

Aktualnie czekamy na pisemne uzasadnienie uchwały, niemniej szczególne wątpliwości dotyczą biegu terminu przedawnienia. SN wskazał, że bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

SN nie wypowiedział się także na temat ewentualnych roszczeń banków za korzystanie z kapitału.

Podsumowując, frankowicze po raz kolejny muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na uchwałę całego składu Izby Cywilnej SN w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, która ma zostać wydana w przyszły wtorek 11 maja 2021 r. sygn. III CZP 11/21.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Doceń i poleć nas:

Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: CoolBrand.pl